Mechanizm wzwodu na poziomie komórkowym oraz działanie inhibitorów PDE5

  • Podczas stymulacji seksualnej płynące z mózgu sygnały powodują uwalnianie tlenku azotu (NO) w penisie.
  • NO jest transportowany do komórek mięśni gładkich, w których aktywuje enzym cyklazę guanylową, który produkuje cGMP (cykliczny monofosforan guanozyny).
  • Wzrost stężenia cGMP powoduje wypływ jonów wapnia (Ca++) z komórek, co prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich.
  • W następstwie tego naczynia tętnicze ulegają rozszerzeniu, wzrasta napływ krwi do ciał jamistych, gdzie krew gromadzi się, czego następstwem jest wzwód.

Wpływ leków na erekcję

Wpływ leków na erekcję
  • Po wytrysku pod wpływem enzymu fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) dochodzi do zmniejszenia stężenia cGMP i prącie staje się wiotkie.

Inhibitory PDE5 zapobiegają zmniejszaniu stężenia cGMP i tym samym pomagają uzyskać i utrzymać wzwód.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem o swoich problemach z erekcją
Krka, d. d.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto