Kwestionariusz zaburzeń wzwodu

IIEF-5 to międzynarodowy kwestionariusz służący do identyfikowania zaburzeń erekcji. Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza.

Należy wybrać odpowiedź, która najlepiej opisuje stan w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wynik należy zaznaczyć w kratce obok.

1.Jak oceniłby Pan swoją pewność, że może Pan osiągnąć i utrzymać erekcję?
 1 punkt
 2 punkty
 3 punkty
 4 punkty
 5 punktów
2.Kiedy doznawał Pan erekcji podczas stymulacji seksualnej, jak często penis osiągał stopień twardości umożliwiający penetrację (wejście w partnerkę)?
 1 punkt
 2 punkty
 3 punkty
 4 punkty
 5 punktów
3.Jak często był Pan zdolny utrzymać erekcję podczas stosunku seksualnego?
 1 punkt
 2 punkty
 3 punkty
 4 punkty
 5 punktów
4.Jak trudno było Panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku?
 1 punkt
 2 punkty
 3 punkty
 4 punkty
 5 punktów
5.Kiedy próbował Pan współżyć płciowo, jak często przynosiło to Panu satysfakcję?
 1 punkt
 2 punkty
 3 punkty
 4 punkty
 5 punktów
Suma punktów
 

Źródło: Rosen RC, et al. Urology 2006.

22 - 25 = Brak zaburzeń erekcji
17 - 21 = Łagodne zaburzenia erekcji
12 - 16 = Zaburzenia erekcji łagodne do umiarkowanych
8 - 11 = Umiarkowane zaburzenia erekcji
1 - 7 = Ciężkie zaburzenia erekcji (5-7, jeśli mężczyzna nie miał okazji do wykazywania aktywności seksualnej)

Jeśli wynik jest poniżej 21, wówczas wskazane jest zasięgniecie porady lekarza.

Krka, d. d.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto